Frisk Asker - Lørenskog

Arrangementsinformasjon

Da er vi klare for årets første hjemmekamp, og denne gangen kommer Lørenskog på besøk. Vil Askers stolthet la det andre laget fra Akershus få med seg poengen denne gangen? Møt opp og hei laget frem mot nye poeng.

frisk
asker
ishockey
hockey
puck
hockeyfeber
iskrigerne
lørenskog
l.ø.k.
skauen

Restriksjoner

ARENA-REGLEMENT

Som gjest i Askerhallen er du forpliktet til å akseptere arenaens regler, samt rette deg etter de pålegg/anvisninger arrangøren til enhver tid gir.
Gyldig adgangstegn/billett er påkrevet, og må forevises på forlangende.

FØLGENDE EFFEKTER ER FORBUDT I HALLEN:
-KNIVER, VÅPEN, ELLER FARLIGE/SKARPE GJENSTANDER
-FYRVERKERI, RØYKBOKSER, SAMT ALLE ANDRE PYRO EFFEKTER
-ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER
-DYR. (UNNTAK FØRERHUND)
-LASERPENNER

DET ER STRENGT FORBUDT Å
- OPPHOLDE SEG UTENFOR PUBLIKUMSOMRÅDENE
- KASTE TING PÅ ANDRE ELLER PÅ ISEN
- VISE RASISTISKE HOLDNINGER

Det er røyking forbudt i hele arenaen.
Overstadig berusede personer vil bli bortvist fra hallen.
Det er ikke tillatt å selge eller gi ut gratis effekter/varer/flyveblader E.L. på arenaen uten arrangørensskriftlige samtykke.
Alle må til enhver tid følge de anvisninger og beskjeder som gis av arrangør, vakter eller politi.

ARRANGØREN FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL:
- Å bortvise/nekte personer tilgang til arenaen hvis man bryter med ovenstående bestemmelser.
- Å gjennomføre visitering av tilskuere under adgangskontrollen, ved mistanke om brudd på arenareglementet.

TILLEGGSSANKSJONER MÅ PÅREGNES

ARRANGEMENT FRISK ASKER ISHOCKEY

Ansvarsfraskrivelse

Arrangøren har ikke ansvar overfor publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under avviklingen av arrangementet.
Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller endring av tidspunkt for arrangementet, og er uten ansvar dersom dette påfører tredje person konsekvenser.
Billettens kostende refunderes ikke dersom arrangementet blir avbrutt.